STOWARZYSZENIE AMAZONEK W MALBORKU

Malbork, Pomorskie, Stare Miasto 21/18
KRS: 0000034037 , NIP: 5791935668 , REGON: 192496420
star

Cele statutowe

1. Niesienie pomocy psychicznej osobom zarówno przed jak i po operacjach onkologicznych oraz poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji usprawniającej, 2. Informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu, 3. Podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji, 4. Wymiana doświadczeń między kobietami, 5. Informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po chorobie nowotworowej (operacjach ) oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu dzi...Rozwiń
1. Niesienie pomocy psychicznej osobom zarówno przed jak i po operacjach onkologicznych oraz poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji usprawniającej, 2. Informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu, 3. Podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji, 4. Wymiana doświadczeń między kobietami, 5. Informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po chorobie nowotworowej (operacjach ) oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz, 6. Ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego protezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne gorsety, bieliznę, peruki, 7. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet, 8. Wyłanianie spośród członkiń stowarzyszenia ochotniczek, promocja i organizacja wolontariatu, 9. Edukacja zdrowotna, systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier lęku przed rakiem poprzez edukowanie społeczeństwa,organizacja zespołowego uczestnictwa w kulturze i wydarzeniach społecznych w mieście, powiecie, województwie i w kraju. 10. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i skuteczności metod ich leczenia. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 28.212,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 28.212,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona