TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

Łódź, Łódzkie, Piotrkowska 17/1, 2, 3
KRS: 0000033959 , NIP: 7272512746 , REGON: 472409195
star star star

Cele statutowe

Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. W ramach nieodpłatnej działalności statutowej organizacja prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną. Upowszechniamy znajomość praw dziecka, ujawniamy ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym. Podejmujemy inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka. Organizacja broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa. Inicjujemy i roz...Rozwiń
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. W ramach nieodpłatnej działalności statutowej organizacja prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną. Upowszechniamy znajomość praw dziecka, ujawniamy ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym. Podejmujemy inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka. Organizacja broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa. Inicjujemy i rozwijamy specjalistyczne formy pomocy rodzinie. Prowadzimy punkt interwencyjno - konsultacyjny i interwencji kryzysowej. Podejmujemy wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 197.012,55 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 197.012,55 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona