STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "BARDZIEJ KOCHANI"

Warszawa, Mazowieckie, Conrada 13
KRS: 0000032355 , NIP: 1181603871 , REGON: 017340814
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: - propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, - upowszechnianie wiedzy o zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych, - tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną, - pomoc rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa w rozwiązywaniu ich problemów adap...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: - propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, - upowszechnianie wiedzy o zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych, - tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną, - pomoc rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa w rozwiązywaniu ich problemów adaptacyjnych, medycznych, terapeutycznych, - podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.624.268,68 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 612.883,62 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 60.987,11 zł
Pozostałe 5.196,62 zł
Razem 3.303.336,03 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona