STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM STARSZYM "PULS"

Łódź, Łódzkie, Olimpijska 9
KRS: 0000031991 , NIP: 7271080954 , REGON: 471330830

Cele statutowe

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "Puls" prowadzi szereg działań zmierzających do zapewnienia opieki, wsparcia i pomocy dzieciom , młodzieży , osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie troski o jakość warunków życia człowieka, jego zdrowia, kultury oraz bezpieczeństwa. Propagowanie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska. Prowadzenie profilaktyki uzależnień w śród dzieci i młodzieży oraz pomoc w tym zakresie osobom starszym....Rozwiń
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "Puls" prowadzi szereg działań zmierzających do zapewnienia opieki, wsparcia i pomocy dzieciom , młodzieży , osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie troski o jakość warunków życia człowieka, jego zdrowia, kultury oraz bezpieczeństwa. Propagowanie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska. Prowadzenie profilaktyki uzależnień w śród dzieci i młodzieży oraz pomoc w tym zakresie osobom starszym. propagowanie i krzewienie kultury i tradycji narodowej, regionalnej, kultury ekologicznej. Wspieranie rodaków dawnych mieszkańców kresów wschodniej Polski jak również wspieranie uchodźców z Ukrainy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 89.230,72 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 80.530,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1,18 zł
Razem 169.761,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego