JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO

Radawa, Podkarpackie, Św. Ojca Pio 64
KRS: 0000031588 , NIP: 7921867571 , REGON: 650951829
star star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1/ udzielanie pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym, 2/ prowadzenie działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej niepełnosprawnym ruchowo, 3/ rozwijanie współpracy z instytucjami charytatywnymi, z domami opieki społecznej, itp., 4/ tworzenie więzi braterskiej z najuboższymi i wszystkimi potrzebującymi pomocy w imię nauki Jezusa, 5/ badanie środowisk, upowszechnianie inicjatyw twórczych w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzi opuszczonych, samotnych pozbawionyc...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1/ udzielanie pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym, 2/ prowadzenie działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej niepełnosprawnym ruchowo, 3/ rozwijanie współpracy z instytucjami charytatywnymi, z domami opieki społecznej, itp., 4/ tworzenie więzi braterskiej z najuboższymi i wszystkimi potrzebującymi pomocy w imię nauki Jezusa, 5/ badanie środowisk, upowszechnianie inicjatyw twórczych w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzi opuszczonych, samotnych pozbawionych środków do leczenia i opieki, 6/ propagowanie idei oraz wiedzy o Stowarzyszeniu, 7/ prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.408,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.385.014,33 zł
Działalność Gospodarcza 258.400,67 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 173.853,70 zł
Razem 2.827.676,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku