"POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MŁODZIEŻY EUROPEJSKIEJ W OLSZTYNIE"

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Okopowa 25
KRS: 0000030799 , NIP: 7391022681 , REGON: 510292290

Cele statutowe

Celem statutowym Stowarzyszenia jest stworzenie warunków dla zbliżenia, lepszego wzajemnego poznania oraz utrzymania stałej więzi i umożliwienie wymiany pomiędzy narodami europejskimi a szczególnie pomiędzy młodzieżą z których ona pochodzi we wszystkich dziedzinach poprzez zaznajomienie się z historią i kulturą tych narodów, stworzenie forum dla swobodnej wymiany poglądów na bieżące tematy, a także lepsze wzajemne zrozumienie i poczucie braterstwa w zintegrowanej Europie Zasady, formy i...Rozwiń
Celem statutowym Stowarzyszenia jest stworzenie warunków dla zbliżenia, lepszego wzajemnego poznania oraz utrzymania stałej więzi i umożliwienie wymiany pomiędzy narodami europejskimi a szczególnie pomiędzy młodzieżą z których ona pochodzi we wszystkich dziedzinach poprzez zaznajomienie się z historią i kulturą tych narodów, stworzenie forum dla swobodnej wymiany poglądów na bieżące tematy, a także lepsze wzajemne zrozumienie i poczucie braterstwa w zintegrowanej Europie Zasady, formy i zakres działalności statutowej: - Organizowanie wspólnie dla młodzieży polskiej i z innych krajów Europejskich turnusów w Ośrodku Stowarzyszenia, w szczególności z rejonów ekologicznie zagrożonych. - Organizowanie wymiany uczniów i młodzieży polskiej i z innych krajów Europejskich. - Wymiany kulturalnej, szczególnie poprzez współpracę z organizacjami kulturalnymi, spotkania twórców kultury i artystów oraz wymianę wystaw i organizowanie imprez kulturalnych, a także rekreacyjno - sportowych. - Organizowanie spotkań związków i organizacji z krajów wspólnoty Europejskiej działających w sektorze sportowym i kulturalnym. - Organizowanie programów krajoznawczych i ekologicznych, sesji historycznych, odczytów, konferencji, seminariów oraz publicznych akcji informacyjnych. - Organizowanie różnorodnych inicjatyw oświatowych, służących pogłębianiu wzajemnej znajomości i nauce języków polskiego i kraju, z którego młodzież uczestnicząca w pobycie integracyjnym pochodzi. - Prowadzenie działalności wydawniczej. - Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami i instytucjami, stawiającymi sobie podobne cele w kraju i za granicą. - Organizowanie współpracy między organizacjami krajów Europejskich poprzez wymianę doświadczeń w zakresie ochrony i odnowy zabytków oraz ochrony środowiska. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, wypracowując środki na realizację celów statutowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 37.973,95 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 388.780,00 zł
Razem 426.772,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza