STOWARZYSZENIE BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAFAWAGU

M. Wrocław, Dolnośląskie, Fabryczna 12
KRS: 0000030718 , NIP: 8942649087 , REGON: 930744077
star star

Cele statutowe

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc członkom stowarzyszenia i ich rodzinom. 2. Działalność charytatywna. 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej. 4. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. 5. Zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków stowarzyszenia i społeczności lokalnej. 7. Kultura i sztuka oraz ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochro...Rozwiń
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc członkom stowarzyszenia i ich rodzinom. 2. Działalność charytatywna. 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej. 4. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. 5. Zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków stowarzyszenia i społeczności lokalnej. 7. Kultura i sztuka oraz ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.824,93 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 33.995,70 zł
Razem 41.820,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego