LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Lublin, Lubelskie, Nałkowskich 78
KRS: 0000030638 , NIP: 9462285332 , REGON: 431276145
star

Cele statutowe

1. Podnoszenie jakości organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 2. Poprawa jakości usług na rzecz klientów w pomocy społecznej dla osiągniecia standartów obowiązujących w krajach unii europejskiej 3. Integracja środowiska organizatorów pomocy społecznej 4. Reprezentacja intersów środowiska pomocy społecznej
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 0,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego