STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"

Piwniczna-Zdrój, Małopolskie, Kosarzyska 23
KRS: 0000030392 , NIP: 7343282786 , REGON: 491958814
star star star star

Cele statutowe

Pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez: - odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach, - dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, - działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełno...Rozwiń
Pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez: - odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach, - dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, - działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.569.682,49 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 35.787,73 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 9.979,82 zł
Razem 1.615.450,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona