KLUB SPORTOWY AZS W ZAKOPANEM

Zakopane, Małopolskie, Al. 3 Maja 5
KRS: 0000030062 , NIP: 7361048718 , REGON: 490482427

Cele statutowe

1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 3. WYCHOWANIE CZLONKÓW KLUBU ZGODNIE Z TRADYCJAMI AZS, NA ŚWIADOMYCH OBYWATELI RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ OJCZYZNY. NAJWAŻNIEJSZYMI CELAMI SZKOLEŃ ZAWODNIKÓW JEST: - PODNOSZENIE JAK NAJWYŻSZEGO POZIOMU SPORTOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POTWIERDZENIE I UZYSKIWANIE WYŻSZYCH KLAS SPORTOWYCH, - UZYSKIWANIE KLAWLIFIKACJI NA ZAWODACH W KRAJU I ZAGRANICĄ. W CELU OSIAGNIĘCI...Rozwiń
1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 3. WYCHOWANIE CZLONKÓW KLUBU ZGODNIE Z TRADYCJAMI AZS, NA ŚWIADOMYCH OBYWATELI RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ OJCZYZNY. NAJWAŻNIEJSZYMI CELAMI SZKOLEŃ ZAWODNIKÓW JEST: - PODNOSZENIE JAK NAJWYŻSZEGO POZIOMU SPORTOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POTWIERDZENIE I UZYSKIWANIE WYŻSZYCH KLAS SPORTOWYCH, - UZYSKIWANIE KLAWLIFIKACJI NA ZAWODACH W KRAJU I ZAGRANICĄ. W CELU OSIAGNIĘCIA JAK NAJLEPSZYCH REZULTATÓW KLUB ZATRUDNIA WYKWALIFIKOWAYCH TRENRÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH, TRENERZY SZKOLĄ I POMAGAJĄ, ABY ZAWODNICY OSIĄGALI JAK NAJLEPSZE WYNIKI W SPORCIE ORAZ W SZKOLE. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 802.177,25 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,13 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 802.177,38 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona