OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NAPRAWIE

Naprawa, Małopolskie, Naprawa 750
KRS: 0000030008 , NIP: 5521497833 , REGON: 357184443

Cele statutowe

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I GAŚNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŽARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU WOCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ LUDNOŚCI, ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OS...Rozwiń
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I GAŚNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŽARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU WOCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ LUDNOŚCI, ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU, WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU OSP Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 126.014,76 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 126.014,76 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego