NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W KIELCACH

Kielce, Świętokrzyskie, Targowa 18/424
KRS: 0000028755 , NIP: 9591191053 , REGON: 001417825
star

Cele statutowe

Celem "Narodowego funduszu ochrony zdrowia komitetu oddziału w kielcach jest: a. Ochrona i promocja zdrowia. B. Pomoc społeczna. C. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażanie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny służący rehabilitacji tych osób. D. Ochrona środowiska. E. Działalność charytatywna. F. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. G. Promocja i organizacja wolontariatu. H. Wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratowni...Rozwiń
Celem "Narodowego funduszu ochrony zdrowia komitetu oddziału w kielcach jest: a. Ochrona i promocja zdrowia. B. Pomoc społeczna. C. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażanie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny służący rehabilitacji tych osób. D. Ochrona środowiska. E. Działalność charytatywna. F. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. G. Promocja i organizacja wolontariatu. H. Wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej. I. Aktywizowanie społeczeństwa do ofiarności na realizację wyżej wymienionych celów. J. Wyrażanie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.294,89 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 34.294,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego