TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ INTEGRACYJNYCH SPOŁECZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MILANÓWKU

Milanówek, Mazowieckie, Spacerowa 3
KRS: 0000028387 , NIP: 5291019224 , REGON: 011625651
star star star star

Cele statutowe

Towarzystwo inspiruje, organizuje, wspiera i prowadzi działalność oświatową poprzez zakładanie i prowadzenie integracyjnych społecznych szkół podstawowych, społecznych przedszkoli oraz szeroko rozumianą działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i wychowawczą związaną z integracją, a także działalność związaną z ochroną i promocją zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Celem szkół jest wychowanie i wykształcenie dzieci przez zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości i t...Rozwiń
Towarzystwo inspiruje, organizuje, wspiera i prowadzi działalność oświatową poprzez zakładanie i prowadzenie integracyjnych społecznych szkół podstawowych, społecznych przedszkoli oraz szeroko rozumianą działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i wychowawczą związaną z integracją, a także działalność związaną z ochroną i promocją zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Celem szkół jest wychowanie i wykształcenie dzieci przez zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości i talentów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości intelektualnych. Celem szkół jest przede wszystkim rozwój wrażliwości etycznej dzieci, ich wzajemnej tolerancji i kultury uczuć. W ramach działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej związanej z integracją Towarzystwo organizuje różnorodne zajęcia, przedsięwzięcia służące kształtowaniu prawidłowych form współpracy i współdziałania dzieci i młodzieży pełnosprawnej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Towarzystwo prowadzi działalność kulturalną i zajmuje się upowszechnianiem kultury, promocja kultury polskiej, czytelnictwem i twórczością dziecięcą oraz dba o dziedzictwo kulturowe i rozwój inicjatyw lokalnych. Towarzystwo przygotowuje dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.613,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.984.702,30 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 719,40 zł
Pozostałe 138,00 zł
Razem 4.988.172,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona