STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU REHABILITACJI I POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

Zamość, Lubelskie, Koszary 60
KRS: 0000027592 , NIP: 9222333304 , REGON: 950286104
star star

Cele statutowe

Cele statutowe organizacji: -działalność na rzecz rozwoju rehabilitacji, pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, -działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, -wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenie działalności leczniczej, -zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej dzieci, dorosłych, sprawnych i niepełnosprawnych, -prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i prom...Rozwiń
Cele statutowe organizacji: -działalność na rzecz rozwoju rehabilitacji, pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, -działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, -wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenie działalności leczniczej, -zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej dzieci, dorosłych, sprawnych i niepełnosprawnych, -prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia, - integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi, podnoszenie jakości życia osób starszych, -rozwijanie działalności w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji, turystyki i krajoznawstwa, wolontariatu, wypoczynku, promocji zdrowia, -działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej oraz jej integracja za środowiskiem osób niepełnosprawnych, -działalność na rzecz kombatantów i współpracy międzynarodowej, -działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz promocja idei wolontariatu, -wspieranie rozwoju zawodowego stowarzyszenia Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 84.836,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 892.560,77 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 977.396,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku