FEDERACJA STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI"

Poznań, Wielkopolskie, Piastowska 38
KRS: 0000027259 , NIP: 7831557140 , REGON: 634240041
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi. § 7 Federacja realizuje szkolenia centralne profesjonalistów i liderek ochotniczek – kluby zaś samodzielnie szkolą lokalne ochotniczki, organizują oraz finansują warsztaty z zakresu rehabilitacji psychofizycznej. § 8 W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez: 1. tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy; 2. reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem pie...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi. § 7 Federacja realizuje szkolenia centralne profesjonalistów i liderek ochotniczek – kluby zaś samodzielnie szkolą lokalne ochotniczki, organizują oraz finansują warsztaty z zakresu rehabilitacji psychofizycznej. § 8 W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez: 1. tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy; 2. reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi; 3. udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej; 4. programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali kraju – organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów); 5. zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia; 6. przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi centralnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego; 7. włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi; 8. podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji; 9. udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki z rakiem piersi o pokrewnych działaniach; 10. podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych; 11. wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp; 12. zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych; 13. prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.427.429,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 44.059,08 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2.402,00 zł
Razem 1.473.890,72 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona