FUNDACJA "BLIŻEJ CZŁOWIEKA"

RAJSKO K/OŚWIĘCIMIA, Małopolskie, JANUSZA KORCZAKA 34
KRS: 0000026948 , NIP: 5491018844 , REGON: 002433281

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Budowę, następnie utrzymanie Wiosek Dziecięcych dla sierot naturalnych i społecznych obu płci, wychowywanych w rodzinach zastępczych. Dzieci są wychowywane zgodnie z otrzymaną w ich rodzinach naturalnych wiarą. Z tego powodu członkowie rodziny w Wiosce Dziecięcej powinni w zasadzie być tej samej konfesji. 2. Tworzenie ośrodków lub zapewnienie innych możliwości dalszego wychowyw...Rozwiń
Celem Fundacji jest działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Budowę, następnie utrzymanie Wiosek Dziecięcych dla sierot naturalnych i społecznych obu płci, wychowywanych w rodzinach zastępczych. Dzieci są wychowywane zgodnie z otrzymaną w ich rodzinach naturalnych wiarą. Z tego powodu członkowie rodziny w Wiosce Dziecięcej powinni w zasadzie być tej samej konfesji. 2. Tworzenie ośrodków lub zapewnienie innych możliwości dalszego wychowywania oraz wspierania młodzieży mającej trudności z adaptacją do życia samodzielnego w społeczeństwie, zwłaszcza młodzieży usamodzielniającej się z Wiosek Dziecięcych i innych form opieki zastępczej 3. Kształcenie rodziców zastępczych i innych sił fachowych na potrzeby wychowania dzieci i młodzieży w Wioskach Dziecięcych Fundacji. 4. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji m.in. sportowej, artystycznej i rekreacyjnej oraz wychowania przedszkolnego i innych form przyczyniających się do rozwoju i edukacji oraz zapewnieniu dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 5. Organizowanie wykładów, szkoleń, imprez kulturalnych i podejmowanie innych inicjatyw, które przyczyniać się będą do realizacji celów Fundacji. 6. Prowadzenie badań naukowych dla rozwoju poszczególnych obszarów działania Fundacji. 7. Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w kraju i za granicą. 8. Fundacja nie zastępuje w swej działalności instytucji państwowych w wypełnianiu ich zadań. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.668.020,77 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.506.863,78 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.342.132,99 zł
Pozostałe 830.127,78 zł
Razem 6.347.145,32 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona