BANK ŻYWNOŚCI W SIEDLCACH

Żabokliki, Mazowieckie, Zakładowa 4
KRS: 0000026900 , NIP: 8212264251 , REGON: 712374301
star star

Cele statutowe

Głównym celem Banku Żywności jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu w całej społeczności lokalnej, a szczególnie wśród dzieci; w rodzinach ubogich, wielodzietnych, bezrobotnych, borykających sie z niepełnosprawnością i chorobą, a także wśród wszelkich osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działania w sferze zadań publicznych, określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku p...Rozwiń
Głównym celem Banku Żywności jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu w całej społeczności lokalnej, a szczególnie wśród dzieci; w rodzinach ubogich, wielodzietnych, bezrobotnych, borykających sie z niepełnosprawnością i chorobą, a także wśród wszelkich osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działania w sferze zadań publicznych, określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.904.846,23 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 95.580,16 zł
Razem 12.000.426,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona