STOWARZYSZENIE REHABILITACJI I TURYSTYKI "NA SZLAKU"

Koronowo, Kujawsko-pomorskie, Farna 14
KRS: 0000026866 , NIP: 9670670641 , REGON: 091379804
star

Cele statutowe

1. Zrzeszenie się osób mających wspólny cel w tworzeniu i upowszechnianiu warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, lecznictwa, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 2. Tworzenie warunków do godnego ich życia oraz pomoc rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 3. Wspomaganie rozwoju infrastruktury turystycznej oraz promowanie turystyki jako formy rehabilitacji 4. Ochrona zabytków techniki oraz ochrona przyrody 5. Promowanie aktywnego trybu życia i postaw ekol...Rozwiń
1. Zrzeszenie się osób mających wspólny cel w tworzeniu i upowszechnianiu warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, lecznictwa, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 2. Tworzenie warunków do godnego ich życia oraz pomoc rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 3. Wspomaganie rozwoju infrastruktury turystycznej oraz promowanie turystyki jako formy rehabilitacji 4. Ochrona zabytków techniki oraz ochrona przyrody 5. Promowanie aktywnego trybu życia i postaw ekologicznych 6. Nawiązywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym charakterze działania 7. Ułatwianie dostępu do informacji dotyczących chorób i niepełnosprawności. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.466,88 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 1.466,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego