MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "WIDOK"

Skierniewice, Łódzkie, Nowobielańska 102
KRS: 0000025764 , NIP: 8361427698 , REGON: 001275503

Cele statutowe

1. DZIAŁALNOSC NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROPAGOWANIE ZDROWYCH FORM SPEDZANIA WOLNEGO CZASU I IDEI TRZEZWOSCI, W SZCZEGÓLNOSCI W SRODOWISKU MŁODZIEZY. 2. POWSTRZYMYWANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH ZWIAZANYCH ZE SPORTEM, W SZCZEGÓLNOSCI PRZEMOCY, NIEDOZWOLONEGO DOPINGU ITP. 3. DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OGRANICZANIA NAGANNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH TAKICH JAK ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. .................................................................Rozwiń
1. DZIAŁALNOSC NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROPAGOWANIE ZDROWYCH FORM SPEDZANIA WOLNEGO CZASU I IDEI TRZEZWOSCI, W SZCZEGÓLNOSCI W SRODOWISKU MŁODZIEZY. 2. POWSTRZYMYWANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH ZWIAZANYCH ZE SPORTEM, W SZCZEGÓLNOSCI PRZEMOCY, NIEDOZWOLONEGO DOPINGU ITP. 3. DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OGRANICZANIA NAGANNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH TAKICH JAK ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 744.632,65 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 143.850,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 888.482,65 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona