LUDZIE-LUDZIOM

Chełmno, Kujawsko-pomorskie, Plac Rydygiera 1
KRS: 0000025730 , NIP: 8751427401 , REGON: 871539724
star star star star

Cele statutowe

1. PROWADZENIE I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ 2. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 3.UDZIELANIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY 4.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W OBRĘBIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 5.POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ...........................................................................................................................................................Rozwiń
1. PROWADZENIE I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ 2. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 3.UDZIELANIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY 4.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W OBRĘBIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 5.POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ........................................................................................................................................................................................................... Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.337.411,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.100,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 20.075,48 zł
Razem 1.368.587,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona