OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JUGOWIE

Jugów, Dolnośląskie, Chłopów 1
KRS: 0000024852 , NIP: 8851529696 , REGON: 891118303
star

Cele statutowe

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, udział w obronie cywilnej, uświadamianie ludności o potrzebie i sposob...Rozwiń
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, udział w obronie cywilnej, uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej, rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, działania na rzecz ochrony środowiska, podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, miejsc pamięci narodowej i lokalnej oraz odnowy obiektów sakralnych, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, udział w akcjach charytatywnych mających na celu wspieranie osób potrzebujących, organizacja zbiórek publicznych, prowadzenie świetlicy środowiskowej. Wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.087,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 37.762,00 zł
Razem 39.849,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona