STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKRA"

Warszawa, Mazowieckie, Borowego W. 2/119
KRS: 0000024184 , NIP: 5222530971 , REGON: 016267127

Cele statutowe

Grupowanie rodziców i ludzi dobrej woli działających na rzecz poprawy zdrowia dzieci i osób niepełnosprawnych. Zapewnienie rodzinom optymalnych warunków do życia w społeczeństwie poprzez dostęp do rehabilitacji i integracji ze środowiskiem.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 35.332,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 17.757,00 zł
Razem 53.089,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego