SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD STARYMI POWĄZKAMI IMIENIA JERZEGO WALDORFFA

Warszawa, Mazowieckie, Mazowiecka 11/17
KRS: 0000024029 , NIP: 5261663050 , REGON: 001363905

Cele statutowe

Celem działalności Komitetu jest uświadamianie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzebę i znaczenie opieki nad narodowym cmentarzem Stare Powązki w Warszawie jak również podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków Cmentarza Powązkowskiego. Członkami Komitetu mogą być pełnoletni obywatele polscy nie pozbawieni praw publicznych oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zadeklarują...Rozwiń
Celem działalności Komitetu jest uświadamianie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzebę i znaczenie opieki nad narodowym cmentarzem Stare Powązki w Warszawie jak również podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków Cmentarza Powązkowskiego. Członkami Komitetu mogą być pełnoletni obywatele polscy nie pozbawieni praw publicznych oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zadeklarują poparcie dla celów statutowych Komitetu i na podstawie pisemnej deklaracji zostaną przyjęci przez Zarząd Komitetu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 734.040,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 734.040,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona