FUNDACJA SZKOŁY RYCERSKIEJ

Suchedniów, Świętokrzyskie, Sportowa 3
KRS: 0000024026 , NIP: 8741595261 , REGON: 871539919
star

Cele statutowe

Utworzenie , posiadanie i utrzymywanie szkoły ponadpodstawowej kształcącej kadry dla nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.118,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 31.932,00 zł
Razem 37.050,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego