TOWARZYSTWO KOŚCIUSZKOWSKIE W POŁAŃCU

Połaniec, Świętokrzyskie, Ruszczańska 27
KRS: 0000023688 , NIP: 8661542222 , REGON: 830356533
star

Cele statutowe

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie imprez kościuszkowskich. 2. Gromadzenie środków z przeznaczeniem na rzecz upamiętniania i zagospodarowywania miejsc pamięci związanych z osobą tadeusza kościuszki. 3. Rozwijanie działalności muzealnej i wystawienniczej. 4. Popieranie badań naukowych dotyczących epoki i tradycji kościuszkowskich oraz publikację ich wyników. 5. Wspieranie działań popularyzatorskich: a/ organizowanie sesji popularnonaukowych. B/ działalność wydawniczą, f...Rozwiń
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie imprez kościuszkowskich. 2. Gromadzenie środków z przeznaczeniem na rzecz upamiętniania i zagospodarowywania miejsc pamięci związanych z osobą tadeusza kościuszki. 3. Rozwijanie działalności muzealnej i wystawienniczej. 4. Popieranie badań naukowych dotyczących epoki i tradycji kościuszkowskich oraz publikację ich wyników. 5. Wspieranie działań popularyzatorskich: a/ organizowanie sesji popularnonaukowych. B/ działalność wydawniczą, fonograficzną, filmową i artystyczną. C/ organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych związanych z postacią tadeusza kościuszki i tradycją insurekcji kościuszkowskiej. 6. Rozwijanie działalności pamiątkarskiej, kolekcjonerskiej i bibliofilskiej. 7. Współpracę z innymi miejscowościami i ośrodkami kościuszkowskimi w kraju i zagranicą. 8. Wspieranie aktywności społecznej obywateli w zakresie dobroczynności, rekreacji, sportu, czytelnictwa, kultury i sztuki, edukacji oraz ekologii. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.143,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.288,91 zł
Razem 21.432,41 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona