STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Opole, Opolskie, Luboszycka 11/10
KRS: 0000023104 , NIP: 7541098250 , REGON: 531031245
star

Cele statutowe

Współdziałanie w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży po leczeniu onkologicznym, - organizowanie różnych form działalności opiekuńczej, wychowawczej, - współdziałanie z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, społecznymi i prywatnymi, - podejmowanie zadań w dziedzinie oświaty, opieki, wychowania, - inne działania służące dzieciom i młodzieży po leczeniu onkologicznym
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 29.108,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 29.108,85 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego