STOWARZYSZENIE ASERT

Parchowo, Pomorskie, Kartuska 19
KRS: 0000022671 , NIP: 8421588851 , REGON: 771480951
star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1) integracja różnych grup środowiskowych i społecznych; 2) działalność charytatywna; 3) ochrona i promocja środowiska; 4) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 6) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 7) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 48.497,83 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 48.497,83 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego