FUNDACJA "POMOC DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI"

Myślenice, Małopolskie, 3 Maja 97B
KRS: 0000022559 , NIP: 6811727489 , REGON: 357057319
star star star star

Cele statutowe

1) wspieranie działalności specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w myślenicach w tworzeniu optymalnych warunków nauczania, wychowania i rewalidacji niepełnosprawnych dzieci specjalnej troski; 2) dbanie o rozwój bazy dydaktyczno-naukowej ośrodka oraz jego wyposażenia w środki niezbędne do realizacji celów placówki; 3) wspieranie rozwoju integracyjnych form kształcenia specjalnego; 4) udzielanie pomocy w nauce i zaspokajanie ich potrzeb bytowych; 5) organizowanie interdyscyplinarnego środowisk...Rozwiń
1) wspieranie działalności specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w myślenicach w tworzeniu optymalnych warunków nauczania, wychowania i rewalidacji niepełnosprawnych dzieci specjalnej troski; 2) dbanie o rozwój bazy dydaktyczno-naukowej ośrodka oraz jego wyposażenia w środki niezbędne do realizacji celów placówki; 3) wspieranie rozwoju integracyjnych form kształcenia specjalnego; 4) udzielanie pomocy w nauce i zaspokajanie ich potrzeb bytowych; 5) organizowanie interdyscyplinarnego środowiska wychowawczego - stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju i adaptacji społecznej uczniów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 46.449,92 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 46.449,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego