FUNDACJA POMOC SAMARYTAŃSKA

Łódź, Łódzkie, Wodna 25/17B
KRS: 0000022424 , NIP: 7132724371 , REGON: 010421863
star

Cele statutowe

Fundacja jest organizacją, której celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom najbiedniejszym, nieprzystosowanym społecznie, uzależnionym od alkoholu i innych nałogów, bezdomnym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 75,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 558,96 zł
Razem 634,66 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego