EKOLOGICZNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

ŁĘŻYCE-GŁODÓWKO, Pomorskie, ŁĘŻYCE-GŁODÓWKO 5A
KRS: 0000020978 , REGON: 192566445

Cele statutowe

A) ochrona dóbr przyrody, kultury i tradycji, b) popularyzacja idei ochrony przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonego rozwoju, c) rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) wspieranie społecznych inicjatyw proekologicznych, e) edukacja zdrowotna, ekologiczna i prokrajobrazowa, f) działania na rzecz ochrony i zachowania stanu przyrody oraz przestrzeganie przed wszelkiego rodzaju działaniami mogącymi prowadzić do utraty, bądź obniżenia wa...Rozwiń
A) ochrona dóbr przyrody, kultury i tradycji, b) popularyzacja idei ochrony przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonego rozwoju, c) rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) wspieranie społecznych inicjatyw proekologicznych, e) edukacja zdrowotna, ekologiczna i prokrajobrazowa, f) działania na rzecz ochrony i zachowania stanu przyrody oraz przestrzeganie przed wszelkiego rodzaju działaniami mogącymi prowadzić do utraty, bądź obniżenia walorów przyrodniczych, krajobrazowych, zdrowotnych i kulturowych, g) działania na rzecz podniesienia walorów przyrodniczych, krajobrazowych, zdrowotnych i kulturowych, h) działania w kierunku poprawy, rozwoju oraz budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, i) inicjowanie oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, krajoznawstwa, nauki, kultury, sztuki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku w tym dzieci i młodzieży, j) reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia i lokalnych społeczności, k) współdziałanie na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju regionów oraz szybszego osiągania celów lokalnych społeczności, poprzez poszerzanie wiedzy i świadomości obywatelskiej, l) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku bezpieczeństwa. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 803,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 360,00 zł
Razem 1.163,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego