KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, OLIMPIJSKA 1
KRS: 0000020972 , NIP: 7391214713 , REGON: 510165634

Cele statutowe

KSCO propaguje, organizuje i stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzuje kajakarstwo oraz wychowuje dzieci i młodzież poprzez sport. KSCO prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową i materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz własnych członków stowarzyszenia...Rozwiń
KSCO propaguje, organizuje i stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzuje kajakarstwo oraz wychowuje dzieci i młodzież poprzez sport. KSCO prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową i materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz własnych członków stowarzyszenia . Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 146.954,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 17.500,00 zł
Razem 164.454,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona