STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW REKREACYJNYCH OŚRODKA WYPOCZYNKU DORAŹNEGO IRYS W ORZYSZU

Orzysz, Warmińsko-mazurskie, Leśna 31
KRS: 0000020805 , NIP: 8491465390 , REGON: 511330845
star star star

Cele statutowe

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NIE ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAROBKOWĄ. 2.KRZEWIENIE I POPULARYZACJA FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI CZŁONKÓW ZRZESZONYCH I ICH RODZIN. 3. UNORMOWANIE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW POD DOMKAMI REKREACYJNYMI CZŁONKÓW STOWARZYSZONYCH I W ICH OTOCZENIU PRZEZ WYKUP LUB PRZYJĘCIE W DZIERŻAWĘ DŁUGOLETNIĄ. 4.ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, ŁADU I PORZĄDKU NA TERENIE OŚRODKA. 5.KRZEWIENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU WSPÓLNOTY I SPOŁECZNOŚCI...Rozwiń
1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NIE ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAROBKOWĄ. 2.KRZEWIENIE I POPULARYZACJA FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI CZŁONKÓW ZRZESZONYCH I ICH RODZIN. 3. UNORMOWANIE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW POD DOMKAMI REKREACYJNYMI CZŁONKÓW STOWARZYSZONYCH I W ICH OTOCZENIU PRZEZ WYKUP LUB PRZYJĘCIE W DZIERŻAWĘ DŁUGOLETNIĄ. 4.ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, ŁADU I PORZĄDKU NA TERENIE OŚRODKA. 5.KRZEWIENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU WSPÓLNOTY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. 6.KRZEWIENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. 7.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU SPORTU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. 8.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA WĘDKARSTWA, RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 246.928,06 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.016,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 251.944,06 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego