STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE "RODZINA"

Szczecin, Zachodniopomorskie, Al. Bohaterów Warszawy 27A/3
KRS: 0000020786 , NIP: 9552006330 , REGON: 812340836

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do: 1 utrzymania więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób korzystających z usług służby zdrowia w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego, 2. Rozwoju różnorakich form działalności służby zdrowia w zakresie lecznictwa chorób psychicznych, 3. Umożliwienie aktywności zawodowej osobom chorym psychicznie, 4. Świadczenie różnorakich form pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom, 5. Pozy...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do: 1 utrzymania więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób korzystających z usług służby zdrowia w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego, 2. Rozwoju różnorakich form działalności służby zdrowia w zakresie lecznictwa chorób psychicznych, 3. Umożliwienie aktywności zawodowej osobom chorym psychicznie, 4. Świadczenie różnorakich form pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom, 5. Pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową stowarzyszenia, 6. Wsparcie dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji wywołanych zaburzeniami psychicznymi, 7. Rozwój aktywnych form przeciwdziałania marginalizacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych na rzecz dzieci i młodzieży, 8. Tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, spółdzielni socjalnych i innych rodzajów aktywizacji społecznej i zawodowej, mieszkań chronionych, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, doradztwa i innych form wsparcia, 9. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, edukacji, oświaty i wychowania, 10. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych poprzez świadczenie usług opiekuńczych, 11. Działania w zakresie animacji środowiska lokalnego, 12. Działania podnoszące kompetencje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, 13. Tworzenie partnerstw i działania wspierające osoby i rodziny z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału. Zwiń
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego