STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO

Jasło, Podkarpackie, Kołłątaja 1/24
KRS: 0000020568 , NIP: 6851689602 , REGON: 000808989

Cele statutowe

1. Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu, 2. Popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych i gospodarczych, 3. Ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu w granicach określonych ustawami i innymi aktami władz państwowych, 4. Działanie na rzecz umocnienia porządku, ładu i dyscypliny społecznej, 5. Podejmowanie starań w zakresie wszechstronnego rozwoju i estetycznego wyglądu miejscowości, w których stowarzyszenie prowadzi swoją działalność, 6. Stowarzyszenie, jako organ...Rozwiń
1. Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu, 2. Popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych i gospodarczych, 3. Ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu w granicach określonych ustawami i innymi aktami władz państwowych, 4. Działanie na rzecz umocnienia porządku, ładu i dyscypliny społecznej, 5. Podejmowanie starań w zakresie wszechstronnego rozwoju i estetycznego wyglądu miejscowości, w których stowarzyszenie prowadzi swoją działalność, 6. Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz społeczności lokalnej, jest organizacją pożytku publicznego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 46.352,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 46.352,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona