STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PODAJMY SOBIE RĘCE"

Chełm, Lubelskie, Powstańców Warszawy 2
KRS: 0000020206 , NIP: 5631619705 , REGON: 110129326
star star star

Cele statutowe

Celem działania stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowej formy edukacji i rehabilitacji prowadzącej do ich dużej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. ......................................................................................................................................................................................................................................................Rozwiń
Celem działania stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowej formy edukacji i rehabilitacji prowadzącej do ich dużej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. ............................................................................................................................................................................................................................................................ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 118.945,37 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.060,00 zł
Razem 120.005,37 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona