STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY IM. MATKI TERESY W ŻOŁYNI

Żołynia, Podkarpackie, Górska 8
KRS: 0000019768 , NIP: 8151609370 , REGON: 691557405

Cele statutowe

Powoływanie jednostek organizacyjnych mających na celu udzielanie świadczeń medycznych. Pomoc w działaniu na rzecz chorych i potrzebujących pomocy. Wspomaganie działalności Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego i Hospicjum w Żołyni poprzez zabezpieczenie istniejącego obiektu i gromadzenie środków na działalność i dokończenie inwestycji. Współpraca z samorządami , administracją lokalną, wojewódzką oraz innymi placówkami w kraju i za granicą. Współpraca z lokalnymi organami władz kościelnych i...Rozwiń
Powoływanie jednostek organizacyjnych mających na celu udzielanie świadczeń medycznych. Pomoc w działaniu na rzecz chorych i potrzebujących pomocy. Wspomaganie działalności Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego i Hospicjum w Żołyni poprzez zabezpieczenie istniejącego obiektu i gromadzenie środków na działalność i dokończenie inwestycji. Współpraca z samorządami , administracją lokalną, wojewódzką oraz innymi placówkami w kraju i za granicą. Współpraca z lokalnymi organami władz kościelnych i świeckich. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego i Hospicjum oraz jego mieszkańców , ich życia i rehabilitacji. Świadczenie opieki osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 123.316,91 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.690,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 130.006,91 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku