STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU "USŁYSZEĆ ŚWIAT"

Warszawa, Mazowieckie, Tomasza Nocznickiego 13A/1
KRS: 0000019410 , NIP: 5242366641 , REGON: 016359119
star star

Cele statutowe

Główne cele statutowe Stowarzyszenia: 1/ organizowanie poradnictwa dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z wadą słuchu 2/ inspirowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu 3/ organizowanie turnusów rehabilitacyjnych mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy 4/ współpraca z organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci i młodzieży...Rozwiń
Główne cele statutowe Stowarzyszenia: 1/ organizowanie poradnictwa dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z wadą słuchu 2/ inspirowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu 3/ organizowanie turnusów rehabilitacyjnych mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy 4/ współpraca z organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu oraz ich rodzin Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 164.690,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 716.491,04 zł
Razem 881.181,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona