FUNDACJA HUMANITARNA

Włocławek, Kujawsko-pomorskie, Bojakowskiego 5
KRS: 0000019217 , NIP: 8882425489 , REGON: 910900475
star star star star star

Cele statutowe

Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych wynikających z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - między innymi w zakresie: 1) pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2) działalności charytatywnej 3) ochrony i promocji zdrowia 4) działań na rzecz osób niepełnosprawnych 5) nauki, szkolnictwa wyższego, edu...Rozwiń
Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych wynikających z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - między innymi w zakresie: 1) pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2) działalności charytatywnej 3) ochrony i promocji zdrowia 4) działań na rzecz osób niepełnosprawnych 5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 6) wypoczynku dzieci i młodzieży 7) kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 9) ekologii i ochrony zwierząt 10) turystyki i krajoznawstwa 11 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 413.733,29 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 413.733,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku