STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA W ŁODZI

Łódź, Łódzkie, Kilińskiego 2
KRS: 0000018766 , NIP: 7261791205 , REGON: 470758649
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia, samorealizacji i wyrównania szans osób z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Tworzenie warunków formalno-prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenia osób z Zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami do społeczności ludzi zdrowych. Poszukiwanie rozwiązań mających na celu: - szukanie i tworzenie miejsc pracy, -prz...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia, samorealizacji i wyrównania szans osób z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Tworzenie warunków formalno-prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenia osób z Zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami do społeczności ludzi zdrowych. Poszukiwanie rozwiązań mających na celu: - szukanie i tworzenie miejsc pracy, -przygotowanie tych osób do podjęcia pracy, - organizowanie mieszkalnictwa chronionego, - zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia −prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji, wspierania i upowszechnienia kultury i sportu, Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 893.201,89 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.931,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,31 zł
Pozostałe 2,03 zł
Razem 903.135,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona