FUNDACJA "KYOTO - KRAKÓW" ANDRZEJA WAJDY I KRYSTYNY ZACHWATOWICZ- WAJDY

Kraków, Małopolskie, Konopnickiej 26
KRS: 0000017674 , NIP: 6761004581 , REGON: 001397420

Cele statutowe

1. Wzniesienie i urządzenie w Krakowie pomieszczeń dla zbiorów sztuki japońskiej Muzeum Narodowego w Krakowie, przekazanych depozytem do utworzonej instytucji kultury o nazwie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 2. Prezentowanie oraz tworzenie warunków do prezentowania i promowania w Polsce osiągnięć kultury, sztuki, nauki i techniki japońskiej oraz innych krajów Dalekiego Wschodu, 3. Prezentowanie oraz tworzenie warunków i promowania w kraju i za granicą osiągnięć kultury, sztuki, n...Rozwiń
1. Wzniesienie i urządzenie w Krakowie pomieszczeń dla zbiorów sztuki japońskiej Muzeum Narodowego w Krakowie, przekazanych depozytem do utworzonej instytucji kultury o nazwie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 2. Prezentowanie oraz tworzenie warunków do prezentowania i promowania w Polsce osiągnięć kultury, sztuki, nauki i techniki japońskiej oraz innych krajów Dalekiego Wschodu, 3. Prezentowanie oraz tworzenie warunków i promowania w kraju i za granicą osiągnięć kultury, sztuki, nauki i techniki polskiej, 4. Działalność na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwem Polski i Japonii oraz innych krajów dalekiego wschodu, 5. Prowadzenie edukacji w zakresie języka, kultury i gospodarki Japonii i innych krajów dalekiego Wschodu, 6. Dbałość o spuścizną po Andrzeju Wajdzie, 7. Przyznawanie i finansowanie stypendium, 8. Działalność dobroczynna i charytatywna w szczególności poprzez prowadzenie inicjatyw społecznie użytecznych oraz niesienie doraźnej pomocy osobom potrzebującym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.747,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 26.669,22 zł
Przychody Finansowe 13.713,20 zł
Pozostałe 552.616,66 zł
Razem 605.746,18 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku