MIEJSKI KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" W ORNECIE

ORNETA, Warmińsko-mazurskie, SPORTOWA 6
KRS: 0000017464 , NIP: 5820006895 , REGON: 170170150
star star

Cele statutowe

Celem klubu jest popularyzacja, upowszechnianie i rozwijanie zasad kultury fizycznej, oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek do jej krzewienia wśród dzieci młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. Statut klubu Rozdział VI Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich §27 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskic...Rozwiń
Celem klubu jest popularyzacja, upowszechnianie i rozwijanie zasad kultury fizycznej, oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek do jej krzewienia wśród dzieci młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. Statut klubu Rozdział VI Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich §27 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Klubu, dotacji jednostek samorządu terytorialnego oraz z ofiarności publicznej 2. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu, 3.Wysokość wpisowego i składek członkowskich określa Zarząd Klubu w drodze uchwały Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 226.035,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 11.200,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 237.235,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona