TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GARDZIENIC Z SIEDZIBĄ W GARDZIENICACH

Gardzienice Pierwsze, Lubelskie, Gardzienice Pierwsze 102 A
KRS: 0000017287 , NIP: 7122678149 , REGON: 432287116

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest: 1. Działania na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 2. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów \\iejskich. 3. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w sytuacjach trudnych. 4. Przeciwdziałanie problemom społecznym takim jak: alkoholizm, narkomania, ubóstwo itp. 5. Działania na rzecz ochrony środowiska. 6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. 7....Rozwiń
Celem towarzystwa jest: 1. Działania na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 2. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów \\iejskich. 3. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w sytuacjach trudnych. 4. Przeciwdziałanie problemom społecznym takim jak: alkoholizm, narkomania, ubóstwo itp. 5. Działania na rzecz ochrony środowiska. 6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. 7. Prowadzenie działalności pożytku publicznego. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.212,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,52 zł
Razem 4.212,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego