STOWARZYSZENIE "RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA"

Przemyśl, Podkarpackie, Sportowa 6
KRS: 0000017172 , NIP: 7952199260 , REGON: 651422317

Cele statutowe

Przyczynianie się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej europie - uświadamianie kobiet o zagrożeniu rakiem oraz zachęcanie do regularnej kontroli własnych piersi - propagowanie konieczności poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego wczesnego wykrycia choroby nowotworowej - domaganie się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia - zapewnienie wysokiej klasy opieki wspomagającej w trakcie...Rozwiń
Przyczynianie się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej europie - uświadamianie kobiet o zagrożeniu rakiem oraz zachęcanie do regularnej kontroli własnych piersi - propagowanie konieczności poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego wczesnego wykrycia choroby nowotworowej - domaganie się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia - zapewnienie wysokiej klasy opieki wspomagającej w trakcie leczenia - domaganie się właściwego przygotowania personelu służby zdrowia w zakresie profilaktyki i leczenia oraz dostrzeganie własnych działań w tym zakresie - domaganie się kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej - zapewnienie pacjentkom zrozumienia proponowanych kierunków leczenia - przyczynianie się do rozwoju badań nad rakiem piersi - prowadzenie szkoleń w zakresie walki z rakiem piersi z udziałem autorytetów z dziedziny onkologii, psychologii i rehabilitacji - wspomaganie zakładów opieki zdrowotnej poprzez zakup aparatury medycznej, leków i literatury - organizowanie zbiórek pieniężnych i pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność stowarzyszenia - dofinansowanie szkoleń specjalistycznych kadry medycznej - niesienie pomocy finansowej dla osób chorych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.404,91 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 4.404,91 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego