FUNDACJA SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA POMOC RODZINIE I ZIEMI W TORUNIU

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Włocławska 169 B
KRS: 0000017073 , NIP: 9561603640 , REGON: 870401923

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych dzieci i młodzieży, będących w trudnych warunkach materialnych i zdrowotnych. 2. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 3. Organizacja i współdziałanie w tworzeniu hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi, genetycznymi, wadami wrodzonymi, porażeniami mózgowymi oraz domów dziennej i całodobowej opieki. 4. Udzielanie pomocy placówkom zajmującym się rehabilitacją i leczeniem dzieci niepełnosprawnych - zwłaszcza tym niedotowany...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych dzieci i młodzieży, będących w trudnych warunkach materialnych i zdrowotnych. 2. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 3. Organizacja i współdziałanie w tworzeniu hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi, genetycznymi, wadami wrodzonymi, porażeniami mózgowymi oraz domów dziennej i całodobowej opieki. 4. Udzielanie pomocy placówkom zajmującym się rehabilitacją i leczeniem dzieci niepełnosprawnych - zwłaszcza tym niedotowanym przez państwo. 5. Finansowe wspieranie przewlekłego leczenia, rehabilitacji i specjalistycznych operacji w kraju i poza jego granicami. 6. Finansowanie lub dofinansowanie usług opiekunczo-pielęgnacyjnych na rzecz przewlekle chorych, samotnych i w trudnej sytuacji materialnej. 7. Organizacja i współudział w tworzeniu domów pielęgnacyjno-opiekuńczych dziennej i całodobowej opieki. 8. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska. 9. Organizacja pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. 10. Udzielanie pomoc społecznej na rzecz ludzi starszych, chorych i będących w trudnych warunkach materialnych lub zdrowotnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.324.054,94 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 303.814,83 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 4.496,09 zł
Pozostałe 61.075,07 zł
Razem 5.693.440,93 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona