LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŁOSOŚ" ŁOSOSINA DOLNA Z SIEDZIBĄ W BILSKU

Bilsko, Małopolskie, Bilsko 321
KRS: 0000016752 , NIP: 7342841781 , REGON: 492690868

Cele statutowe

A) rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, b) współudział w patriotycznym wychowaniu swych członków, mieszkańców gminy oraz młodzieży szkolnej, c) edukacja i aktywizacja społeczeństwa w zakresie rozwoju kultury zycznej, sportu i aktywnego wypoczynku, d) działania na rzecz integracji lokalnego środowiska, e) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rozwoju kultury zycznej wśród mieszkańców gminy łososina dolna, f) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo,...Rozwiń
A) rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, b) współudział w patriotycznym wychowaniu swych członków, mieszkańców gminy oraz młodzieży szkolnej, c) edukacja i aktywizacja społeczeństwa w zakresie rozwoju kultury zycznej, sportu i aktywnego wypoczynku, d) działania na rzecz integracji lokalnego środowiska, e) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rozwoju kultury zycznej wśród mieszkańców gminy łososina dolna, f) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub nansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. L - 23 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (dz. U. Nr 96, poz. 873), g) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, h) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 487,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 77.600,00 zł
Razem 78.087,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona