STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE

Chorzów, Śląskie, Szpitalna 24
KRS: 0000015960 , NIP: 6271937727 , REGON: 273295802

Cele statutowe

Cele statutowe organizacji: a)pomoc medyczna (lekarska i pielęgniarska) – działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), psychologiczną, socjalną i duchową choremu oraz jego rodzinie (za ich zgodą) w terminalnym okresie choroby nowotworowej a także, w uzasadnionych przypadkach, innych chorób przewlekle postępujących o niepomyślnym rokowaniu, u których zakończono leczenie przyczynowe; b) zjednoczenie lud...Rozwiń
Cele statutowe organizacji: a)pomoc medyczna (lekarska i pielęgniarska) – działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), psychologiczną, socjalną i duchową choremu oraz jego rodzinie (za ich zgodą) w terminalnym okresie choroby nowotworowej a także, w uzasadnionych przypadkach, innych chorób przewlekle postępujących o niepomyślnym rokowaniu, u których zakończono leczenie przyczynowe; b) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, o której mowa w punkcie a), c) propagowanie idei i udział w organizowaniu opieki hospicyjnej i paliatywnej, d) pomoc, o której mowa w punkcie 1 podpunkt a) jest sprawowana w siedzibie Stowarzyszenia oraz w placówkach powołanych przez Stowarzyszenie organów jak również w domu chorego.B Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.601.676,48 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.026,81 zł
Pozostałe 50.311,50 zł
Razem 3.654.014,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona