LUBELSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

Lublin, Lubelskie, Lubomelska 1/3/1113
KRS: 0000014813 , NIP: 7121934679 , REGON: 430327981
star star star

Cele statutowe

Celem Związku jest: 1. zrzeszenie osób niesprawnych ruchowo dla obrony ich interesów oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. wyzwalanie inicjatyw osób niesprawnych ruchowo w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. kształtowanie partnerskich postaw między s...Rozwiń
Celem Związku jest: 1. zrzeszenie osób niesprawnych ruchowo dla obrony ich interesów oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. wyzwalanie inicjatyw osób niesprawnych ruchowo w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 138.201,13 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 138.201,13 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona