STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM"

Lębork, Pomorskie, Krzywoustego 1/103
KRS: 0000013598 , NIP: 8411538372 , REGON: 771276618
star star star star star

Cele statutowe

1. Troskę o dzieci niepełnosprawne 2. Pomoc i ochronę życia chorego dziecka. 3. Całkowitą apolityczność, bezstronność, neutralność, będzie zajmować się wyłącznie niesieniem wszelkiej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, kierując się ich potrzebami życiowymi. 4. Nie będzie czynić żadnej różnicy ze względu na: narodowość, wyznanie, rasę i pozycję społeczną, powstrzymywać się będzie od uczestnictwa w działaniach zbrojnych, religijnych i sprawach natury politycznej, z wyjątkiem sprawy integr...Rozwiń
1. Troskę o dzieci niepełnosprawne 2. Pomoc i ochronę życia chorego dziecka. 3. Całkowitą apolityczność, bezstronność, neutralność, będzie zajmować się wyłącznie niesieniem wszelkiej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, kierując się ich potrzebami życiowymi. 4. Nie będzie czynić żadnej różnicy ze względu na: narodowość, wyznanie, rasę i pozycję społeczną, powstrzymywać się będzie od uczestnictwa w działaniach zbrojnych, religijnych i sprawach natury politycznej, z wyjątkiem sprawy integracji Polski z Unią Europejską. 5. Udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 6. Udziela wsparcia młodzieży niepełnosprawnej w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy poprzez: a) warsztaty psychologiczne b) szkolenia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem c)warsztaty dla rodziców i osób współpracujących z niepełnosprawnymi 7. Stowarzyszenie stawia sobie za cel integrację ze środowiskiem i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. 8. Stowarzyszenie może prowadzić własne placówki opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.079.209,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.818.819,45 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 18.419,47 zł
Razem 2.916.448,87 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona