KLUB SPORTOWY OYAMA RZESZÓW

Rzeszów, Podkarpackie, Broniewskiego 24A
KRS: 0000013593 , NIP: 8131095198 , REGON: 690282248
star star star

Cele statutowe

Celem Klubu jest: 1) zrzeszanie na zasadzie dobrowolności członków wokół idei i zasad karate-do oraz etosu sportu; 2) upowszechnianie prozdrowotnych form aktywności ruchowej, kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla krzewienia jej na terenie kraju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 3) realizacja zainteresowań członków Klubu; 4) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i patologiom społecznym. 5) promocja aktywności fizycznej i sportu 6)...Rozwiń
Celem Klubu jest: 1) zrzeszanie na zasadzie dobrowolności członków wokół idei i zasad karate-do oraz etosu sportu; 2) upowszechnianie prozdrowotnych form aktywności ruchowej, kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla krzewienia jej na terenie kraju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 3) realizacja zainteresowań członków Klubu; 4) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i patologiom społecznym. 5) promocja aktywności fizycznej i sportu 6) udział w zawodach i turniejach sportowych członków klubu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 260.588,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 260.588,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona