BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

Rybnik, Śląskie, Kościuszki 5
KRS: 0000013219 , NIP: 6422730416 , REGON: 272773240
star star

Cele statutowe

A) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, b) popularyzowanie tradycji oręża Polskiego oraz spraw obronności rp, kolekcjonowanie broni palnej i białej oraz elementów oporządzenia, jak również odznaczeń, mundurów i innych militariów, c) budowanie uczuć patriotycznych oraz kształtowanie postaw zaangażowania w rozwój ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania aktywnego udziału w działaniach na rzecz rozwoju r...Rozwiń
A) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, b) popularyzowanie tradycji oręża Polskiego oraz spraw obronności rp, kolekcjonowanie broni palnej i białej oraz elementów oporządzenia, jak również odznaczeń, mundurów i innych militariów, c) budowanie uczuć patriotycznych oraz kształtowanie postaw zaangażowania w rozwój ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania aktywnego udziału w działaniach na rzecz rozwoju rybnika i ziemi rybnickiej, d) propagowanie idei i tradycji ruchu brackiego, e) wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnych państwa, a przydatnych w zapobieganiu i ewentualnym zwalczaniu zagrożeń okresu pokoju, f) prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i wychowawczej dążąc do patriotycznego wychowania młodego pokolenia, g) krzewienia kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania bractwa, h) prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej wśród młodzieży poprzez promocję zdrowego stylu życia bez używania narkotyków i alkoholu, i) działalność charytatywna. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 33.774,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.333,20 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.910,00 zł
Razem 57.017,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego